colaiste-muire-secondary-school-crest-logo-tourmakeady-mayo-ireland

Our Staff

Gráinne Ní Fhlannabhra – Príomhoide

Cristín Ní Éanacháin – Príomhoide Tánaisteach

Liam De Búrca

Yvonne Nic Aodha

Annette Ní Chatháín

Dympna Ní Mhaoleoin

Órla Ní Cheallacháin

Sandra Ní GhiollaMhuire

Aoife Ní Lachtnáin

Sinéad Ní Dhroighneáin

Bríd Ní Chába

Martha Ní Mháille

Adele Ní Dhufaigh

Michelle Ní Eidhin

Caoimhe Ní Ghráda

Stiofán Ó Briain

Caoimhín Stundúin

Kevin Mac Giobúin

Louise Ní Bhaoill

Ciara Ní Oibicín (Rúnaí)

Colin Mac Domhnaill (Cúntóir Riachtanais Speisialta)

Tony Mac an Rí (Cúntóir Riachtanais Speisialta)

Pádraig Ó Loidéain (Feighlí)
Bríd Uí Loidéain (Glantóir)
An tAthair Seán Ó Cionnaith (Séiplíneach Scoile)
Caoimhín Stundúin (Cúntóir Teanga)